Kompania e sigurimeve SIGURIA, është krijuar me datën 05.06.200 si organiztatë me pergjegjësi të kufizuar, bazuar në ligjin mbi sigurimin e përkohëshëm të shoqërive tregtare (UNMIK Reg.2000/8 dt. 29.02.2000).

FIllimisht startoj punën me sigurimet që njifeshin në tregun tone si sigurime të detyrueshme dhe gradualisht, solli risi në tregun tone duke e freskuar atë me sigurime të reja vullnetare krashas kompanive të tjera evropiane.

Në botë njihen shumë lloje të sigurimeve duke filluar nga sigurimet e detyrueshme ndaj palëve të treat autopërgjegjësia TPL, si dhe sigurime vullnetare si psh:

–  Sigurimi kasko I automjeteve,

–  Sigurimi nga aksidentet personale,

–  Sigurimi i banesave dhe shtëpive,

–  Sigurimi i pronës,

–  Sigurimi i mallit në transport,

–  Sigurimi i bankave,

–  Sigurimi i parave në kasafortë dhe parave në transport,

–  Sigurimi i përgjegjësisë publike, etj.
Kurse ne si kompani e sigurimit u munduam që të sjellim tek ju të gjitha këtu sigurime për të krijuar siguri më të madhe, për ju.

Si kompani e sigurimeve kemi përmbushur me shumë sukses të gjitha obligimet tona financiare si dhe kurrë nuk i jemi shmangur ligjit të aprovuar nga BPK për sigurime, që shërben si bazament i të gjitha veprimeve tona të mëtutjeshme.

Portofolin tonë e kemi risiguruar nga risiguruesit të lartë për të qenë edhe më të sigurtë se do ti përmbushim obligimet tona ndaj jush.

Sot tregu ynë mbulon tërë Kosovën me të gjitha qendrat e saj me intencë të rritjes së veprimtarisë dhe jashtë kifijve të vet.

Në këtë kompani janë të punësuar rreth 80 punëtorë nëzyre si dhe rreth 150 agjentë që veprojnë në kuadër të “Kompanisë së Sigurimit SIGURIA”

KONTAKT

Qendra Prishtinë

Rr.Luan Hajradinaj
Llamella: A Tel:    00381 (0)38 248 848
00381 (0)38 248 849
Fax:    00381 (0)38 248 850

https://www.ks-siguria.com