SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova u krijua në vitin 2003 duke shënuar zbatimin e strategjisë për ndërkombëtarizim të aktivitetin sigurues të SIGAL sh.a përmes blerjes së një shoqërie ekzistuese sigurimi. SIGAL Kosova u licencua nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës si kompani jo-jetë për sigurime të përgjithshme.

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova është kompania e dytë më e madhe e sigurimeve në Kosovë dhe zotëron mesatarisht 11.63% të volumit të përgjithshëm të primeve.

Lista e klasave te produkteve qe ofrohen jane:
– Sigurimi i automjeteve TPL dhe TPL+
– Sigurimi i shendetit ne udhetim
– Sigurimi i parave ne kasaforte dhe gjate transportit (CIS & CIT)
– Sigurime zjarri dhe rreziqet shtese
– Sigurimi nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR)
– Sigurimi KASKO
– Sigurimi ndaj aksidenteve personale
– Sigurimi daj aksidenteve personale
– Sigurimi i garancionit
– Sigurimi i pergjegjesise – demshperblim profesional
– Sigurimi i pergjegjesise – publike
– Sigurimi i pergjegjesise – se produktit
– Sigurimi shendetesor
– Mbulimi plus
– Sigurimi bujqesor dhe i blegtorise
– Sigurimi i Mallit ne transport

SIGAL UNIQA Kosova ka shtrirë shërbimin e saj si për nga numri i produkteve që ofron ashtu edhe gjeografikisht përmes dhjetra degëve dhe agjencive të veta në Deçan, Dragash, Elezit, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Gllogoc, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mitrovicë, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtërpcë, Shtime, Skenderaj, Suharekë, Viti, Vushtrri, Xërxë.

KONTAKT

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241

Hëne – Premte: 8.00 – 16.00

info@sigal-ks.com

https://sigal-ks.com/