Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)

Departamenti për Politika Bujqësore dhe Tregje (DPBT)

Personi kontaktues: 
Isuf Cikaqi, Drejtor i Departamentit për Politika Bujqësore dhe Tregje
Tel: +383 (0) 38/ 211 133
E-mail: isuf.cikaqi@rks-gov.net

Adresa: Rr. Ukshin Hoti, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Kompanitë e Sigurimit që ofrojnë sigurim bujqësor

Kompania e Sigurimeve “ELSIG” 

Rr. Tringë Smajli nr 3, Prishtinë, Kosovë

office@kselsig.com

038 221 112/ 038 221 113
http://www.kselsig.com


Kompania e Sigurimeve “EUROSIG” 

Tel: 038 244 080Fax: 038 244 081

Dëmet Sig. Shëndetësor: 038 500 300

Dëmet Sig. Tjera: 038 720 027

info@eurosig-ks.com

Rr. 2 Korriku Nr. 4, 10 000
Prishtinë, Kosovë

https://eurosig-ks.com/


Kompania e sigurimeve “KOSOVA E RE”

Adresa
Lagja Kalabria – Blloku B1 Nr.5
10000 Prishtinë
Tel: +381 (038) 770 777
Fax: +381 (038) 770 888
Email: info@kosovaere.com


Kompania e sigurimeve “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Kosova” 

Qendra Kontaktuse

+381 (0) 38 240 241

Hëne – Premte: 8.00 – 16.00

info@sigal-ks.com


Kompania e sigurimeve “SIGURIA”

Qendra Prishtinë

Rr.Luan Hajradinaj
Llamella: A Tel:    00381 (0)38 248 848
00381 (0)38 248 849

Fax:    00381 (0)38 248 850

Email: info@ks-siguria.com

https://www.ks-siguria.comNa kontaktoni